Den 28 september 2013 i Nürnberghuset hölls sjätte Rikskonferensen för ryska landsmän i Sverige i samband med 10-årsjubileet för Ryska Riksförbundet i Sverige. Vid firandet av denna dag var det inbjudna organisationer från hela Sverige, företrädare för den Ryska ambassaden, Moskva landsmäns hus, Rossotrudnichestvo och andra gäster.Konferensen öppnades av ordförande för Ryska riksförbundet i Sverige, Lioudmila Siegel. Hon inledde med rapporten ” Tio år med Ryska Riksförbundet – stor erfarenhet”
Vikten av att bevarandet av det ryska språket, kulturen, relationerna till Ryssland, medieutveckling, brist på social trygghet, ungdomsrörelsen och skyddet av rättigheter för landsmän . Ett trevligt och bra planerat arrangemang där många viktiga kontakter kunde tas.

Från Rysk-svenska föreningen Sputnik deltog ordförande Katerina Ekström. Hon gratulerade Riksförbundet, berättade om organisationens verksamhet i Norrbotten och tackade Riksförbundet och för ett gott samarbete och stöd.