Styrelse
Katerina Ekström, ordförande 070-174 44 77
sputnorr@gmail.com
Daria Perepelova, sekreterare 072-226 53 54
darianka_per@hotmail.com
Olga Bäcklund, kassör 070-552 20 12
olgabacklund@hotmail.com
Natalia Osipova, ledamot 073-842 39 03
osipova.natalia61@gmail.com
Anna Pehkonen, ledamot 076-113 18 31
anna.pehkonen@telia.com
Maja Ramme, ledamot 070-270 85 38
m.ramme@hotmail.se
Lena Kochurova, ledamot 072-207 25 09
1kochurov@mail.ru
Valberedning
Larisa Ylinenjärvi 070-588 16 36
larissanss@hotmail.com
Irina Johansson 073-060 61 76
irina_300johansson@hotmail.com
Festkommitté
Maja Ramme 070-270 85 38
m.ramme@hotmail.se
Galina Lindstrem 072-678 70 30
galinalindstrem@yahoo.se
Galina Sjöberg 070-536 61 75
zhlutko@outlook.com