Text: MARGARETA OJA

I juni och juli 1945 fanns ett läger

för ryska krigsfångar i Karlshäll. Jag

var då en liten flicka på 9 år och har

som vuxen funderat över hur det

verkligen var. Varifrån kom de? Hur

kom de och vart åkte de? Kom de med

tåg eller båt?

Vid ett besök hos Luleå stadsarkiv

fick jag svar på mina frågor. Där

finns en stor mängd material från

tiden för den, som är intresserad.

I NSD 14.06.1945 berättas att ett

transitläger byggts upp i Karlshäll.

Ca 70 000 krigsfångar skulle

tas om hand på sin väg hem till

Ryssland. Lägret byggdes mellan

järnvägen och landsvägen. Ett 50-

tal 20-mannatält samt ett par större

för utspisning och förråd restes.

Folkets hus blev tillfällig sjukstuga.

I skolan förlades kvinnor och barn.

Matlagningen sköttes av LV 7 och

lottorna skötte utspisningen. Inför

hemfärden fick varje person färdkost

för 5 dagar.

Ca 800 personer kom varje dag

 

med tåg från Norge. Till Karlshäll

kom finska fartyg för den vidare

transporten. Finska lastfartygen

Clio, Norma o Fennia tog enl.

lotsförteckningen ca 1500 personer

vid varje resa. Clio gjorde 12 resor,

Norma gjorde 9. Krigsfångarna fick

vänta i lägret tills fartyget fyllts.

Färden gick till Uleåborg och sedan

med tåg till ryska gränsen.

Lägret var en stor händelse för oss

som bodde i Karlshäll, Karlsvik, Norra

Gäddvik, Notviken och Mjölkudden.

Det gav också en inblick i de fasorna

som drabbat Europa och som vi

sluppit. Det gjordes insamlingar av

Kläder m m till de arma människorna.

Hos oss och våra grannar tömdes

förråden på kläder och leksaker som

vi inte behövde. Min äldre syster

berättar hur hon lämnade sin docka

till en liten flicka där på skolgården.

Hon blev så glad.

På kvällarna hängde vi ungar vid

staketet runt lägret. En kväll såg jag

för första gången kosackdans. Det var

en oförglömlig upplevelse. Swingers

orkester från Luleå kom också ut och

underhöll. Det var nog uppskattat.