Den 28 november 2017 samlades kvinnorna i Milady’s klubb i SSAB:s hälsocenter. Stylist boutique JOY Adeline Forsberg berättade om trender inom modet 2017 och delade av sig med tips i ett urval av kläder. Alla kvinnor deltog med intresse i diskussionen om regler och stil av kläder och hur man tar hänsyn till strukturen i sin egen figur. I frågetävlingen om mode vann Olga Andronova och fick ett rabattkort för inköp i affären JOY.

Med en gemensam middag blev det glad stämning och avslutades med bowling. Ett stort tack till Adeline och Maja för deras deltagande förberedandet av träffen.