Tyskar och allierade i Sverige
Lars Gyllenhaal

Fischer & Co gratulerar Lars Gyllenhaal som av Piteå-Tidningen utnämnts till Årets Pitebo 2011, bland annat för ”sitt mästerliga arbete att gräva fram intressant militärhistoria”. Missa inte hans nya bok ”Tyskar och allierade i Sverige”!

I ”Tyskar och allierade i Sverige – svensk krigshistoria i nytt ljus” presenterar författaren ett stort antal bilder som han under tjugo års tid arbetat med att hitta i arkiv och i privata samlingar. Bland annat presenteras här den första bildserien som med säkerhet föreställer transiteringen av Engelbrechtdivisionen genom Sverige.

Tysk trupp gjorde över två miljoner genomfarter genom Sverige under andra världskriget. Mindre känt är att Tyskland i Luleå fick upprätta en militär förrådsbas under befäl av lokalt stationerad tysk militär och att det första kompletta tyska förbandet som for genom Sverige tillhörde SS, inte den vanliga tyska armén. Åren då Sverige gjorde stora eftergifter för Tyskland har hittills illustrerats med väldigt få bilder, i regel en och samma bild som dessutom inte föreställer det som bildtexterna påstår.

Sporrad av dessa brister har Lars Gyllenhaal under drygt tjugo år samlat relevanta bilder från privatpersoner och arkiv. Bland annat presenterar han flera nya bilder av den mest omtalade händelsen i Sverige under andra världskriget.

Visst var Tredje rikets krigsmakt närvarande i vårt land. Men bilderna av allierade specialförband, ”polistrupper” och flygare i Sverige illustrerar att även den allierade närvaron i landet var mycket mer omfattande än vad som allmänt antas, och kanske av större framtida betydelse?

Lars Gyllenhaal har rosats för sina banbrytande böcker ”Slaget om Nordkalotten” och ”Svenskar i krig”.