Bo Pettersson upplevde krigsåren som pojke och såg amerikanska bomplan på F21 och som även flög ut från Luleå via Svartöstaden där han bodde. De som bodde i Svartöstaden lyssnade även radio via antenner som man hade på sina vindar och för att följa hur kriget fortlöpte.
Han besökte även som pojke Karlsvik och tittade på de ryska fångarna från Norge som skulle skeppas vidare till Sovjet. Bosse upplevde även de omfattande malmtransporterna som gick till Tyskland. Det var ett trevligt möte i Sobesednik där ett vittne informerade med stark inlevelse från krigsåren och som var en spännande tid för pojkar under de åren.