Sputnik föreslog Luleå kommun för flera år sedan att få resa en minnessten över de 25 000 ryssar som hamnade i Karlsvik, Luleå efter kriget. De ryska krigsfångarna kom med tåg från Norge 1945, där man arbetat för tyskarna för vidare transport med båt till Sovjet. Händelsen är en del av vår ryska historia och även en del av den svenska krigshistorien.

Nu har Sputnik fått klart med att resa en minnessten i samarbete med Luleå kommun. Platsen är utsedd och planeringen av minnesplatsen är i full gång.  Vår planering är att inviga minnesstenen den 9 maj 2015.

 

För att klara projektet med minnesstenen behöver Sputnik alla bidrag vi kan få. Vi vädjar till alla våra landsmän i hela Sverige och Ryssland och alla intresserade om ekonomisk hjälp för att färdigställa monumentet. En plats att besöka och årligen fira segerdagen den 9 maj.

 

Två stora bidrag har lämnats av författarna Lars Gyllenhaal och Sten Losenborg.
Alla bidrag, stora som små kan sättas in genom att tycka på knappen på hemsida www.sputnik-norr.org eller med text ”Minnesplats Karlsvik” sätta på Sputniks
konto 9023 366 0854 Länsförsäkringar Bank.

 

Tack för ditt bidrag.
Rysk-svenska föreningen Sputnik
www.sputnik-norr.org