Segerdagen är en viktig dag som firas i hela Ryssland. Man firar inte bara seger över nazisterna utan minns alla som dog -soldater, tjänstemän, civila befolkningen. Rysk-svenska föreningen Sputnik ärade krigets offer vid minnesstenen i Karlsvik. Bland besökare fanns Lars Gyllenhaal, Gunilla Bresky, Karl Petersen. Det hölls ett flertal tal. Författare Lars Gyllenhaal berättade om ryska fångar från Norge, historiker Lidia Groth påminde oss om att vi kan gå vidare och ha fred om vi minns förflutna och lär oss av vår historia. Karl Petersen uppmärksammade projektet som gjorde att minnesstenen finns och tackade Sputnik. Katerina Ekström talade om att alla ryssar har släktingar som dog eller drabbades av kriget och tackade kommunen och alla besökare. Krigets offer hedrades med en tyst minut och blomnedläggning vid minnesstenen. Därefter bjöds alla till Föreningarnas hus för att umgås och avsluta firandet med gott fika. Gästerna fick också lyssna till ryska sånger och filmvisning av filmen ”Världens vänligaste land”.

Tack vare Sputniks arbete så kan även ryssar i Norrbotten hedra de som deltog i kriget. Ryska landsmän kan träffas och berätta för varandra de historier man fick höra av sina föräldrar.

 

Daria Perepelova

Luleå