Rysk-svenska föreningen Sputnik bjuder in intresserade att lämna ett förslag till utformning av minnessten för de 25 000 krigsfångar som från tyska läger i Norge passerade Karlsvik för vidare transport till Sovjet.

Händelsen utspelade sig i juni 1945 och Luleåborna visade på stor generositet. LV7, Röda korset och Lottakåren utspisade och hjälpte till med sjukvård. Minnessten ska symbolisera fred och vänskap.

 

En minnesplats kommer att iordningsställas av Sputnik i samarbete med Luleå kommun. Platsen för stenen bestäms av Luleå kommun tillsammans med Sputnik. Minnesplatsen kommer att bli en mötesplats och turistiskt mål för historiskt intresserade.

 

Kriterier

Höjd ca.2 m.

Material natursten.

Ska gestalta det som hände 1945 i Karlsvik, med ryska krigsfångar.

Du kan skissa eller framställa din idé på din dator.

Åldersgränsen för förslagsställaren är 18 år.

Sputnik utser det bästa förslaget.

Förslagen ska vara Sputnik tillhanda senast 15 september på e-post
kalina@sputnik-norr.org

och kommer att läggas ut på vår hemsida www.sputnik-norr.org.
Bästa förslag belönas med två års medlemskap i Sputnik och present.

 

Lycka till!