Barnklubb Lilla vinden består av 6-8 barn, vilket gör att man kan skapa bra förhållanden och en individuell inställning till varje barn. Programmet är utformat för barn från 3 till 5 år. Barnen i denna grupp arbetar utan sina föräldrar. I en lektion som varar 1 timme och 20 minuter får barnen en omfattande information. De bekantar sig med siffror, med geometriska begrepp, med blommor, med bokstäverna i det ryska alfabetet. Under pausen är motion och frukt.
Lektioner bidrar till utvecklingen av uppmärksamhet, tänkande, minne, bredda barnets ordförråd och kreativa förmågor.

I vår klubb