Datum: tisdag 18 februari
Tid: kl. 18.00
Plats: Föreningarnas hus, Storgatan 13
Kom gärna på årsmötet!

Dagordning

 Verksamhetsberättelse för 2019
 Ekonomi
 Val av styrelse och ordförande
 Planering av verksamhet för 2020, öppet för alla medlemmar att föreslå vad vi ska
arbeta med.

Dagordning för årsmöte 2020

Vi bjuder på fika
Har du frågor, ring Katerina Ekström 070-174 44 77 eller sputnorr@gmail.com